St 6.7.
 
Út 5.7.
 
Po 4.7.
 
Ne 3.7.
 
So 2.7.

Nakaženo

3937434
-
6.7.
538
5.7.
1297
4.7.
157
3.7.
353
2.7.

Reinfekce

268745
-
6.7.
126
5.7.
376
4.7.
31
3.7.
113
2.7.

Testy PCR

21461131
-
6.7.
1228
5.7.
3948
4.7.
762
3.7.
1438
2.7.

% z PCR

35.912052117264
-
6.7.
35.912052117264
5.7.
22.087132725431
4.7.
13.254593175853
3.7.
19.888734353268
2.7.

Testy AG

33629378
-
6.7.
727
5.7.
2747
4.7.
802
3.7.
1081
2.7.

% z AG

13.34250343879
-
6.7.
13.34250343879
5.7.
15.47142337095
4.7.
6.9825436408978
3.7.
6.1979648473636
2.7.

 

 
 
St 6.7.
 
Út 5.7.
 
Po 4.7.
 
Ne 3.7.
 
So 2.7.

R

1.0229236466232
-
6.7.
1.0229236466232
5.7.
1.1878687315634
4.7.
1.290303030303
3.7.
1.450845907636
2.7.

7d   /  100k

54.205951030376
-
6.7.
54.205951030376
5.7.
60.204954747235
4.7.
59.681677164456
3.7.
59.298563219921
2.7.

Úmrtí

40324
-
6.7.
-
5.7.
0
4.7.
2
3.7.
1
2.7.

Nemocnice

213
-
6.7.
213
5.7.
231
4.7.
192
3.7.
184
2.7.

JIP

15
-
6.7.
15
5.7.
15
4.7.
15
3.7.
12
2.7.

Očkování

17676380
-
6.7.
28
5.7.
857
4.7.
72
3.7.
157
2.7.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 6.7.2022 11:53:12      data k 5.7.2022

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Počet obyvatel

k 31.12.2020
Celkem 10701777
Celkem 65+ 2158322

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    3 937 434 / +538

Nakaženo reinfekce    21,26%

Nesedí součet nově nakažených bez a s očkovaním včetně reinfekcí s počtem nově nakažených za daný den. Reinfekce se asi nezapočítavájí do nově nakažených. Kontaktován ÚZIS...

Vyjádření z ÚZIS (18.11.2021):
"Opakované infekce (reinfekce) se podle sdělení kolegů do počtu nových nákaz v daném dni nezapočítávají. K reinfekcím bude v nejbližších dnech vydán samostatný report, který bude zveřejněn na našich webech."

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022

Nakaženo bez / s očkováním    +120 / +418

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022

Nakaženo bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 821 523 osob (5.7.2022)
Dokončené očkování: 6 880 254 osob (5.7.2022)

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +12 / +122

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) starších 65 let činí 86.37% k 5.7.2022

Nakaženo 65+ bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení starších 65 let za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 294 206 osob (5.7.2022)
Dokončené očkování: 1 864 116 osob (5.7.2022)

Testy PCR    21 461 131 / +1 228

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    33 629 378 / +727


Testy diagnostické    27,68%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    11,54%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    6,02%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    16,97%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    6 965 760 / 6 469 629

Očkování a vakcíny    17 676 380 / +28

Hospitalizovaní aktuálně    213 / -18

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

Hospitalizovaní reinfekce    9,42%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022


Hospitalizováno    204 315 / +9

Hospitalizováno bez / s očkováním    +2 / +7

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022

Hospitalizováno bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově hospitalizováno za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 821 523 osob (5.7.2022)
Dokončené očkování: 6 880 254 osob (5.7.2022)

JIP    15 / 0

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

JIP reinfekce    25,87%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022

JIP bez / s očkováním    +1 / +1

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022

JIP bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Noví na JIP za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 821 523 osob (5.7.2022)
Dokončené očkování: 6 880 254 osob (5.7.2022)

Odhad smrtnosti    1.03%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    0 / +2

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.29% k 5.7.2022

Umrtí bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nová úmrtí za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 821 523 osob (5.7.2022)
Dokončené očkování: 6 880 254 osob (5.7.2022)

R  =  1.02 / -0.2

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES (protiepidemický systém)   50 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

od do verze změna 4. ukazatele
1.3.2020 5.1.2021 PES 1.0 průměrná pozitivita testů za 7 dní
6.1.2021 17.10.2021 PES 2.0 podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní
18.10.2021 současnost PES 1.5 průměrná pozitivita testů za 7 dní s diagnostickou a epidemiologicku indikací (úprava CoVdata)

Nakaženo v čase     1,17

7d / 100k  =  54.21 / -6.00

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.


Srovnání s minulostí    -166

Nastavit minulost  

Nastavit budoucnost  

Průměr za 7 dní    -158
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)