Út 26.10.
 
Po 25.10.
 
Ne 24.10.
 
So 23.10.
 
Pá 22.10.

PES

59
-
26.10.
59
25.10.
59
24.10.
56
23.10.
61
22.10.

Nakaženo

1735552
-
26.10.
4262
25.10.
1835
24.10.
2757
23.10.
4230
22.10.

Testy PCR

11429015
-
26.10.
35810
25.10.
17016
24.10.
29697
23.10.
45168
22.10.

% z PCR

9.3940240156381
-
26.10.
9.3940240156381
25.10.
8.9915373765867
24.10.
8.1186651850355
23.10.
7.8927559334042
22.10.

Testy AG

28604533
-
26.10.
54408
25.10.
27403
24.10.
34676
23.10.
90689
22.10.

% z AG

1.6504925746214
-
26.10.
1.6504925746214
25.10.
1.1130168229756
24.10.
0.99780828238551
23.10.
0.73327525940301
22.10.

 

 
 
Út 26.10.
 
Po 25.10.
 
Ne 24.10.
 
So 23.10.
 
Pá 22.10.

R

1.62314084212
-
26.10.
1.62314084212
25.10.
1.7146500876773
24.10.
1.8944105126781
23.10.
1.9619503066847
22.10.

7d   /  100k

217.36611738668
-
26.10.
217.36611738668
25.10.
201.16067615497
24.10.
191.42619010638
23.10.
176.47379510955
22.10.

Úmrtí

30648
-
26.10.
7
25.10.
17
24.10.
11
23.10.
11
22.10.

Nemocnice

1055
-
26.10.
102
25.10.
56
24.10.
7
23.10.
75
22.10.

JIP

158
-
26.10.
6
25.10.
8
24.10.
0
23.10.
9
22.10.

Očkování

12107953
-
26.10.
29072
25.10.
5180
24.10.
7586
23.10.
31786
22.10.
zobrazit údaje 28 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 26.10.2021 19:36:56      data k 25.10.2021

zdroj dat: otevřené datové sady COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    1 735 552 / +4 262

Nakaženo bez / s očkováním    +3 031 / +1 231

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +133 / +294

Proočkovanost osob starších 65 let činí více jak 80% k 1.10.2021

Testy PCR    11 429 015 / +35 810

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    28 604 533 / +54 408


Testy diagnostické    13,57%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    6,72%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    2,01%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    4,70%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    6 174 643 / 5 798 666

Očkování a doručeno    13 907 427 / 0

Očkování a vakcíny    12 107 953 / +29 072

Hospitalizováno    138 221 / +135

Obsazená lůžka () zahrnují lůžka ARO+JIP, lůžka s kyslíkem, reprofilizovaná lůžka s možností umělé plicní ventilace (UPV) a reprofilizovaná s dostupností kyslíku. Reprofilizovaná lůžka byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem).

Ministerstvo zdravotnictví uvádí počty hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic. Zdálo by se logické, že z této statistiky se pacient může dostat dvěma způsoby - propuštěním do domácího léčení nebo (ti méně šťastní) úmrtím. Ve skutečnosti je ale i pacient v těžkém stavu po 20 dnech prohlášen za vyléčeného a ze statistik hospitalizací mizí. Bez ohledu na to, že například zůstává dále závislý na přístrojích a jeho stav je vážný. Zároveň se do nemocnic dostávají další pacienti, kteří covid prodělali v minulosti a nyní se u nich projevily komplikace, které si vyžádaly hospitalizaci.

Hospitalizováno aktuálně    1 055 / +102

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).


Hospitalizováno bez / s očkováním    +68 / +67

JIP bez / s očkováním    +9 / +3

JIP    158 / +6

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

Odhad smrtnosti    1.79%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    +3 / +4

R  =  1.62 / -0.1

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES 1.0/2.0 (protiepidemický systém)   59 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

Nakaženo v čase     2,15

7d / 100k  =  217.37 / +16.21

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.


Srovnání s minulostí    +2 978

Nastavit minulost  

Průměr za 7 dní    +1 162
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)