Čt 1.6.
 
St 31.5.
 
Út 30.5.
 
Po 29.5.
 
Ne 28.5.

Nakaženo

4642155
-
1.6.
38
31.5.
51
30.5.
51
29.5.
9
28.5.

Reinfekce

401942
-
1.6.
18
31.5.
16
30.5.
27
29.5.
1
28.5.

Testy PCR

22148196
-
1.6.
187
31.5.
279
30.5.
246
29.5.
26
28.5.

% z PCR

2.6737967914439
-
1.6.
2.6737967914439
31.5.
4.3010752688172
30.5.
3.2520325203252
29.5.
11.538461538462
28.5.

Testy AG

34594581
-
1.6.
736
31.5.
961
30.5.
1324
29.5.
85
28.5.

% z AG

4.2119565217391
-
1.6.
4.2119565217391
31.5.
3.7460978147763
30.5.
3.0966767371601
29.5.
7.0588235294118
28.5.

 

 
 
Čt 1.6.
 
St 31.5.
 
Út 30.5.
 
Po 29.5.
 
Ne 28.5.

R

0.93818181818182
-
1.6.
0.93818181818182
31.5.
1.0891472868217
30.5.
0.97802197802198
29.5.
0.98586572438163
28.5.

7d   /  100k

2.4108145778033
-
1.6.
2.4108145778033
31.5.
2.6257321564447
30.5.
2.4949127607499
29.5.
2.6070436713454
28.5.

Úmrtí

42804
-
1.6.
-
31.5.
0
30.5.
0
29.5.
2
28.5.

Nemocnice

35
-
1.6.
35
31.5.
44
30.5.
49
29.5.
41
28.5.

JIP

0
-
1.6.
0
31.5.
0
30.5.
0
29.5.
0
28.5.

Očkování

18625283
-
1.6.
49
31.5.
28
30.5.
17
29.5.
1
28.5.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 1.6.2023 06:10:02      data k 31.5.2023

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Počet obyvatel

k 31.12.2020
Celkem 10701777
Celkem 65+ 2158322

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    4 642 155 / +38

Nakaženo reinfekce    36,72%

Nesedí součet nově nakažených bez a s očkovaním včetně reinfekcí s počtem nově nakažených za daný den. Reinfekce se asi nezapočítavájí do nově nakažených. Kontaktován ÚZIS...

Vyjádření z ÚZIS (18.11.2021):
"Opakované infekce (reinfekce) se podle sdělení kolegů do počtu nových nákaz v daném dni nezapočítávají. K reinfekcím bude v nejbližších dnech vydán samostatný report, který bude zveřejněn na našich webech."

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

Nakaženo bez / s očkováním    +10 / +20

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

Bez očkování: 3 808 499 osob (31.5.2023)
Dokončené očkování: 6 893 278 osob (31.5.2023)

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +4 / +6

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) starších 65 let činí 89.40% k 1.6.2023

Bez očkování: 228 723 osob (1.6.2023)
Dokončené očkování: 1 929 599 osob (1.6.2023)

Testy PCR    22 148 196 / +187

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    34 594 581 / +736

Testy diagnostické    4,58%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    2,56%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    0,15%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    21,46%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    +49

Očkování a vakcíny    18 625 283

Ostatní () zahrnuje očkovací látky Sinovac, Sinopharm, Covishield a Covaxin. Sinopharm a Covishield jsou zpětně uznané dávky ze zahraničí, které jsou evidovány na základě posilující dávky podané v ČR (týká se pouze cizinců).

Hospitalizovaní aktuálně    35 / -9

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

Hospitalizovaní reinfekce    14,92%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

Hospitalizováno    236 017 / +1

Hospitalizováno bez / s očkováním    0 / +1

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

Bez očkování: 3 808 499 osob (31.5.2023)
Dokončené očkování: 6 893 278 osob (31.5.2023)

JIP    0 / 0

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

JIP reinfekce    29,73%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

JIP bez / s očkováním    +1 / +1

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

Bez očkování: 3 808 499 osob (31.5.2023)
Dokončené očkování: 6 893 278 osob (31.5.2023)

Odhad smrtnosti    0.92%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    0 / +2

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.41% k 31.5.2023

Bez očkování: 3 808 499 osob (31.5.2023)
Dokončené očkování: 6 893 278 osob (31.5.2023)

R  =  0.94 / -0.2

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES (protiepidemický systém)   9 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

od do verze změna 4. ukazatele
1.3.2020 5.1.2021 PES 1.0 průměrná pozitivita testů za 7 dní
6.1.2021 17.10.2021 PES 2.0 podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní
18.10.2021 současnost PES 1.5 průměrná pozitivita testů za 7 dní s diagnostickou a epidemiologicku indikací (úprava CoVdata)

Nakaženo v čase     0,95

7d / 100k  =  2.41 / -0.21

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.

Srovnání s minulostí

Nastavit minulost  

Nastavit budoucnost  

Průměr za 7 dní
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)