Pá 16.4.
 
Čt 15.4.
 
St 14.4.
 
Út 13.4.
 
Po 12.4.

PES

62
-
16.4.
62
15.4.
65
14.4.
65
13.4.
62
12.4.

Nakaženo

1597103
-
16.4.
3238
15.4.
3710
14.4.
5052
13.4.
3869
12.4.

Testy PCR

6507078
-
16.4.
-
15.4.
19791
14.4.
24010
13.4.
21482
12.4.

% z PCR

15.795058359861
-
16.4.
-
15.4.
15.795058359861
14.4.
18.527466937945
13.4.
14.555102814366
12.4.

Testy AG

8595028
-
16.4.
-
15.4.
144397
14.4.
174285
13.4.
207284
12.4.

% z AG

0.39543757834304
-
16.4.
-
15.4.
0.39543757834304
14.4.
0.38959176062197
13.4.
0.38546149244515
12.4.

 

 
 
Pá 16.4.
 
Čt 15.4.
 
St 14.4.
 
Út 13.4.
 
Po 12.4.

R

0.84438549955791
-
16.4.
0.84438549955791
15.4.
0.91806878962842
14.4.
1.0736853693442
13.4.
1.0557170199192
12.4.

Aktivní

82863
-
16.4.
2963
15.4.
3330
14.4.
4651
13.4.
3437
12.4.

Úmrtí

28317
-
16.4.
38
15.4.
80
14.4.
82
13.4.
78
12.4.

Nemocnice

4888
-
16.4.
-
15.4.
-386
14.4.
-280
13.4.
282
12.4.

JIP

1131
-
16.4.
-
15.4.
-52
14.4.
-19
13.4.
-18
12.4.

Očkování

2278965
-
16.4.
-
15.4.
60430
14.4.
58317
13.4.
60305
12.4.
zobrazit údaje 28 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 15.4.2021 23:24:17      data k 14.4.2021

zdroj dat: otevřené datové sady COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    1 597 103 / +3 697

Testy PCR    6 507 078 / +19 791

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    8 595 028 / +144 397

Očkování a dávky    1 482 502 / 796 463

Očkování a doručeno    2 582 136 / +81 660

Očkování a vakcíny    2 278 965 / +60 430


R  =  0.84 / -0.1

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Hospitalizováno    126 611 / +264

Obsazená lůžka () zahrnují lůžka ARO+JIP, lůžka s kyslíkem, reprofilizovaná lůžka s možností umělé plicní ventilace (UPV) a reprofilizovaná s dostupností kyslíku. Reprofilizovaná lůžka byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem).

Ministerstvo zdravotnictví uvádí počty hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic. Zdálo by se logické, že z této statistiky se pacient může dostat dvěma způsoby - propuštěním do domácího léčení nebo (ti méně šťastní) úmrtím. Ve skutečnosti je ale i pacient v těžkém stavu po 20 dnech prohlášen za vyléčeného a ze statistik hospitalizací mizí. Bez ohledu na to, že například zůstává dále závislý na přístrojích a jeho stav je vážný. Zároveň se do nemocnic dostávají další pacienti, kteří covid prodělali v minulosti a nyní se u nich projevily komplikace, které si vyžádaly hospitalizaci.

Nemocnice    4 888 / -386

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

JIP    1 131 / -52

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.


Odhad smrtnosti    1.86%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

PES 2.0 (protiepidemický systém)   62 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () následně nahrazeno podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní ().

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

Nakaženo v čase     0,92

7d / 100k  =  242.17 / -31.37

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)