Pá 12.7.
 
Čt 11.7.
 
St 10.7.
 
Út 9.7.
 
Po 8.7.

Nakaženo

4760670
-
12.7.
59
11.7.
56
10.7.
42
9.7.
60
8.7.

Reinfekce

454011
-
12.7.
26
11.7.
38
10.7.
20
9.7.
25
8.7.

Testy PCR

22243407
-
12.7.
103
11.7.
92
10.7.
102
9.7.
146
8.7.

% z PCR

5.8252427184466
-
12.7.
5.8252427184466
11.7.
8.695652173913
10.7.
6.8627450980392
9.7.
4.7945205479452
8.7.

Testy AG

35192820
-
12.7.
438
11.7.
461
10.7.
483
9.7.
745
8.7.

% z AG

12.100456621005
-
12.7.
12.100456621005
11.7.
10.195227765727
10.7.
6.832298136646
9.7.
6.8456375838926
8.7.

 

 
 
Pá 12.7.
 
Čt 11.7.
 
St 10.7.
 
Út 9.7.
 
Po 8.7.

R

1.496644295302
-
12.7.
1.496644295302
11.7.
1.2649006622517
10.7.
0.92222222222222
9.7.
0.83422459893048
8.7.

7d   /  100k

2.0837660885664
-
12.7.
2.0837660885664
11.7.
1.7847503269784
10.7.
1.5511442632378
9.7.
1.4577018377415
8.7.

Úmrtí

43527
-
12.7.
-
11.7.
0
10.7.
0
9.7.
0
8.7.

Nemocnice

4
-
12.7.
4
11.7.
5
10.7.
7
9.7.
3
8.7.

JIP

1
-
12.7.
1
11.7.
1
10.7.
1
9.7.
0
8.7.

Očkování

19047014
-
12.7.
3
11.7.
2
10.7.
4
9.7.
2
8.7.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 12.7.2024 14:10:46      data k 11.7.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Počet obyvatel

k 31.12.2020
Celkem 10701777
Celkem 65+ 2158322

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    4 760 670 / +59

Nakaženo reinfekce    50,62%

Nesedí součet nově nakažených bez a s očkovaním včetně reinfekcí s počtem nově nakažených za daný den. Reinfekce se asi nezapočítavájí do nově nakažených. Kontaktován ÚZIS...

Vyjádření z ÚZIS (18.11.2021):
"Opakované infekce (reinfekce) se podle sdělení kolegů do počtu nových nákaz v daném dni nezapočítávají. K reinfekcím bude v nejbližších dnech vydán samostatný report, který bude zveřejněn na našich webech."

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

Nakaženo bez / s očkováním    +9 / +33

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

Bez očkování: 3 806 017 osob (11.7.2024)
Dokončené očkování: 6 895 760 osob (11.7.2024)

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +1 / +11

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) starších 65 let činí 90.09% k 11.7.2024

Bez očkování: 213 965 osob (11.7.2024)
Dokončené očkování: 1 944 357 osob (11.7.2024)

Testy PCR    22 243 407 / +103

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    35 192 820 / +438

Testy diagnostické    83,63%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    68,09%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    18,18%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    17,07%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    +3

Očkování a vakcíny    19 047 014

Ostatní () zahrnuje očkovací látky Sinovac, Sinopharm, Covishield a Covaxin. Sinopharm a Covishield jsou zpětně uznané dávky ze zahraničí, které jsou evidovány na základě posilující dávky podané v ČR (týká se pouze cizinců).

Hospitalizovaní aktuálně    4 / -1

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

Hospitalizovaní reinfekce    27,91%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

Hospitalizováno    247 434 / +1

Hospitalizováno bez / s očkováním    0 / +1

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

Bez očkování: 3 806 017 osob (11.7.2024)
Dokončené očkování: 6 895 760 osob (11.7.2024)

JIP    1 / 0

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

JIP reinfekce    47,06%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

JIP bez / s očkováním    +1 / 0

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

Bez očkování: 3 806 017 osob (11.7.2024)
Dokončené očkování: 6 895 760 osob (11.7.2024)

Odhad smrtnosti    0.91%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    +1 / 0

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.44% k 11.7.2024

Bez očkování: 3 806 017 osob (11.7.2024)
Dokončené očkování: 6 895 760 osob (11.7.2024)

R  =  1.50 / +0.2

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES (protiepidemický systém)   30 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

od do verze změna 4. ukazatele
1.3.2020 5.1.2021 PES 1.0 průměrná pozitivita testů za 7 dní
6.1.2021 17.10.2021 PES 2.0 podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní
18.10.2021 současnost PES 1.5 průměrná pozitivita testů za 7 dní s diagnostickou a epidemiologicku indikací (úprava CoVdata)

Nakaženo v čase     1,24

7d / 100k  =  2.08 / +0.30

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.

Srovnání s minulostí

Nastavit minulost  

Nastavit budoucnost  

Průměr za 7 dní
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)