St 23.6.
 
Út 22.6.
 
Po 21.6.
 
Ne 20.6.
 
So 19.6.

PES

32
32
23.6.
27
22.6.
25
21.6.
22
20.6.
22
19.6.

Nakaženo

1666325
-
23.6.
131
22.6.
121
21.6.
57
20.6.
63
19.6.

Testy PCR

7822988
-
23.6.
25458
22.6.
32715
21.6.
6856
20.6.
13450
19.6.

% z PCR

0.420300102129
-
23.6.
0.420300102129
22.6.
0.31789698914871
21.6.
0.7147024504084
20.6.
0.42379182156134
19.6.

Testy AG

20482768
-
23.6.
89377
22.6.
148405
21.6.
35200
20.6.
33897
19.6.

% z AG

0.026852545957014
-
23.6.
0.026852545957014
22.6.
0.011455139651629
21.6.
0.022727272727273
20.6.
0.017700681476237
19.6.

 

 
 
St 23.6.
 
Út 22.6.
 
Po 21.6.
 
Ne 20.6.
 
So 19.6.

R

0.834375
-
23.6.
0.834375
22.6.
0.8821752265861
21.6.
0.83497757847534
20.6.
0.707656612529
19.6.

7d   /  100k

7.4902241353724
-
23.6.
7.4902241353724
22.6.
8.1915559832537
21.6.
8.7058660050333
20.6.
8.556248544152
19.6.

Úmrtí

30289
-
23.6.
-
22.6.
1
21.6.
1
20.6.
0
19.6.

Nemocnice

78
-
23.6.
-4
22.6.
6
21.6.
-4
20.6.
-23
19.6.

JIP

13
-
23.6.
-3
22.6.
-2
21.6.
1
20.6.
-2
19.6.

Očkování

7456800
-
23.6.
108618
22.6.
107822
21.6.
40590
20.6.
50471
19.6.
zobrazit údaje 28 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 23.6.2021 19:26:52      data k 22.6.2021

zdroj dat: otevřené datové sady COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    1 666 325 / +131

Testy PCR    7 822 988 / +25 458

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    20 482 768 / +89 377

Očkování a dávky    4 842 927 / 2 613 873

Ministerstvo zdravotnictví přestalo dočasně reportovat distribuci očkovacích látek z důvodu nekonzistence vstupních dat. Pracují na úpravě otevřené datové sady.

Současná datová sada a její zobrazení OČKOVÁNÍ a doručeno nemusí korespondovat s počtem podaných dávek :-(

Očkování a doručeno    7 942 428 / +409 460

Očkování a vakcíny    7 456 800 / +108 618


R  =  0.83 / 0.0

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Hospitalizováno    134 391 / +4

Obsazená lůžka () zahrnují lůžka ARO+JIP, lůžka s kyslíkem, reprofilizovaná lůžka s možností umělé plicní ventilace (UPV) a reprofilizovaná s dostupností kyslíku. Reprofilizovaná lůžka byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem).

Ministerstvo zdravotnictví uvádí počty hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic. Zdálo by se logické, že z této statistiky se pacient může dostat dvěma způsoby - propuštěním do domácího léčení nebo (ti méně šťastní) úmrtím. Ve skutečnosti je ale i pacient v těžkém stavu po 20 dnech prohlášen za vyléčeného a ze statistik hospitalizací mizí. Bez ohledu na to, že například zůstává dále závislý na přístrojích a jeho stav je vážný. Zároveň se do nemocnic dostávají další pacienti, kteří covid prodělali v minulosti a nyní se u nich projevily komplikace, které si vyžádaly hospitalizaci.

Nemocnice    78 / -4

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

JIP    13 / -3

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.


Odhad smrtnosti    1.82%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

PES 2.0 (protiepidemický systém)   32 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () následně nahrazeno podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní ().

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

Nakaženo v čase     0,72

7d / 100k  =  7.49 / -0.70

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)