Pá 21.1.
 
Čt 20.1.
 
St 19.1.
 
Út 18.1.
 
Po 17.1.

Nakaženo

2705765
-
21.1.
26907
20.1.
25992
19.1.
28492
18.1.
20292
17.1.

Reinfekce

52147
-
21.1.
3631
20.1.
4671
19.1.
3646
18.1.
1976
17.1.

Testy PCR

17057088
-
21.1.
100725
20.1.
102516
19.1.
109686
18.1.
92152
17.1.

% z PCR

25.734425415736
-
21.1.
25.734425415736
20.1.
24.350345311951
19.1.
24.953959484346
18.1.
20.765691466273
17.1.

Testy AG

31179306
-
21.1.
34770
20.1.
18519
19.1.
29772
18.1.
59650
17.1.

% z AG

2.8357779695139
-
21.1.
2.8357779695139
20.1.
5.5564555321562
19.1.
3.7652828160688
18.1.
1.9379715004191
17.1.

 

 
 
Pá 21.1.
 
Čt 20.1.
 
St 19.1.
 
Út 18.1.
 
Po 17.1.

R

1.9294207451337
-
21.1.
1.9294207451337
20.1.
1.8507907184151
19.1.
1.8078913209694
18.1.
1.6712508058057
17.1.

7d   /  100k

1228.1698637525
-
21.1.
1228.1698637525
20.1.
1085.9224594196
19.1.
950.06651699059
18.1.
799.42798284808
17.1.

Úmrtí

36997
-
21.1.
11
20.1.
24
19.1.
22
18.1.
26
17.1.

Nemocnice

1572
-
21.1.
-100
20.1.
-55
19.1.
-82
18.1.
143
17.1.

JIP

269
-
21.1.
-23
20.1.
-11
19.1.
-29
18.1.
-2
17.1.

Očkování

16707990
-
21.1.
52452
20.1.
51735
19.1.
57423
18.1.
53641
17.1.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 21.1.2022 04:59:56      data k 20.1.2022

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Počet obyvatel

k 31.12.2020
Celkem 10701777
Celkem 65+ 2158322

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    2 705 765 / +26 907

Nakaženo reinfekce    11,16%

Nesedí součet nově nakažených bez a s očkovaním včetně reinfekcí s počtem nově nakažených za daný den. Reinfekce se asi nezapočítavájí do nově nakažených. Kontaktován ÚZIS...

Vyjádření z ÚZIS (18.11.2021):
"Opakované infekce (reinfekce) se podle sdělení kolegů do počtu nových nákaz v daném dni nezapočítávají. K reinfekcím bude v nejbližších dnech vydán samostatný report, který bude zveřejněn na našich webech."

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022

Nakaženo bez / s očkováním    +11 647 / +15 260

Proočkovanost osob (očkování = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022

Nakaženo bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 360 626 osob (20.1.2022)
S očkováním (2 dávky): 6 341 151 osob (20.1.2022)

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +217 / +898

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) starších 65 let činí 82.76% k 20.1.2022

Nakaženo 65+ bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení starších 65 let za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 371 996 osob (20.1.2022)
S očkováním (2 dávky): 1 786 326 osob (20.1.2022)

Testy PCR    17 057 088 / +100 725

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    31 179 306 / +34 770


Testy diagnostické    32,18%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    19,63%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    10,62%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    31,99%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    6 903 405 / 6 341 151

Očkování a vakcíny    16 707 990 / +52 452

Hospitalizovaní aktuálně    1 572 / -100

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

Hospitalizovaní reinfekce    2,51%

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022


Hospitalizováno    173 175 / +143

Hospitalizováno bez / s očkováním    +73 / +70

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022

Hospitalizováno bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově hospitalizováno za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 360 626 osob (20.1.2022)
S očkováním (2 dávky): 6 341 151 osob (20.1.2022)

JIP    269 / -23

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

JIP reinfekce    1,60%

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022

JIP bez / s očkováním    +11 / +9

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022

JIP bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Noví na JIP za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 360 626 osob (20.1.2022)
S očkováním (2 dávky): 6 341 151 osob (20.1.2022)

Odhad smrtnosti    1.45%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    +7 / +4

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 59.25% k 20.1.2022

Umrtí bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nová úmrtí za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 360 626 osob (20.1.2022)
S očkováním (2 dávky): 6 341 151 osob (20.1.2022)

R  =  1.93 / +0.1

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES (protiepidemický systém)   87 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

od do verze změna 4. ukazatele
1.3.2020 5.1.2021 PES 1.0 průměrná pozitivita testů za 7 dní
6.1.2021 17.10.2021 PES 2.0 podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní
18.10.2021 současnost PES 1.5 průměrná pozitivita testů za 7 dní s diagnostickou a epidemiologicku indikací (úprava CoVdata)

Nakaženo v čase     2,34

7d / 100k  =  1,228.17 / +142.25

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.


Srovnání s minulostí    -6 778

Nastavit minulost  

Nastavit budoucnost  

Průměr za 7 dní    -9 308
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)