Út 30.11.
 
Po 29.11.
 
Ne 28.11.
 
So 27.11.
 
Pá 26.11.

PES

81
-
30.11.
81
29.11.
76
28.11.
76
27.11.
75
26.11.

Nakaženo

2150076
34
30.11.
17599
29.11.
9298
28.11.
12524
27.11.
20352
26.11.

Testy PCR

13588415
-
30.11.
77639
29.11.
49719
28.11.
74128
27.11.
99867
26.11.

% z PCR

19.834103994127
-
30.11.
19.834103994127
29.11.
17.673324081337
28.11.
15.992607381826
27.11.
18.894129191825
26.11.

Testy AG

30078190
-
30.11.
38622
29.11.
9875
28.11.
7479
27.11.
27619
26.11.

% z AG

5.6962353063021
-
30.11.
5.6962353063021
29.11.
5.1746835443038
28.11.
8.9450461291617
27.11.
5.3694920163655
26.11.

 

 
 
Út 30.11.
 
Po 29.11.
 
Ne 28.11.
 
So 27.11.
 
Pá 26.11.

R

1.1205952715416
-
30.11.
1.1205952715416
29.11.
1.1316058252769
28.11.
1.1569002913124
27.11.
1.2063785144775
26.11.

7d   /  100k

1229.9265813519
-
30.11.
1229.9265813519
29.11.
1200.9313967204
28.11.
1191.2040402262
27.11.
1208.8272816748
26.11.

Úmrtí

33068
-
30.11.
54
29.11.
108
28.11.
87
27.11.
112
26.11.

Nemocnice

6394
-
30.11.
320
29.11.
179
28.11.
-314
27.11.
-3
26.11.

JIP

937
-
30.11.
19
29.11.
17
28.11.
4
27.11.
13
26.11.

Očkování

13437249
-
30.11.
60698
29.11.
12435
28.11.
18854
27.11.
69988
26.11.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 30.11.2021 18:28:45      data k 29.11.2021

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Počet obyvatel

k 31.12.2020
Celkem 10701777
Celkem 65+ 2158322

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    2 150 076 / +17 599

Nakaženo reinfekce    2,51%

Nesedí součet nově nakažených bez a s očkovaním včetně reinfekcí s počtem nově nakažených za daný den. Reinfekce se asi nezapočítavájí do nově nakažených. Kontaktován ÚZIS...

Vyjádření z ÚZIS (18.11.2021):
"Opakované infekce (reinfekce) se podle sdělení kolegů do počtu nových nákaz v daném dni nezapočítávají. K reinfekcím bude v nejbližších dnech vydán samostatný report, který bude zveřejněn na našich webech."

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021

Nakaženo bez / s očkováním    +11 496 / +6 103

Proočkovanost osob (očkování = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021

Nakaženo bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 731 440 osob (29.11.2021)
S očkováním (2 dávky): 5 970 337 osob (29.11.2021)

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +483 / +1 215

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) starších 65 let činí 81.05% k 29.11.2021

Nakaženo 65+ bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení starších 65 let za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 409 065 osob (29.11.2021)
S očkováním (2 dávky): 1 749 257 osob (29.11.2021)

Testy PCR    13 588 415 / +77 639

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    30 078 190 / +38 622


Testy diagnostické    36,85%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    16,43%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    8,64%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    17,94%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    6 640 872 / 5 970 337

Očkování a doručeno    14 147 739 / +41 848

Očkování a vakcíny    13 437 249 / +60 698

Hospitalizovaní aktuálně    6 394 / +320

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

Hospitalizovaní reinfekce    1,35%

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021


Hospitalizováno    154 681 / +446

Hospitalizováno bez / s očkováním    +275 / +171

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021

Hospitalizováno bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově hospitalizováno za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 731 440 osob (29.11.2021)
S očkováním (2 dávky): 5 970 337 osob (29.11.2021)

JIP    937 / +19

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

JIP reinfekce    0,58%

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021

JIP bez / s očkováním    +60 / +32

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021

JIP bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Noví na JIP za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 731 440 osob (29.11.2021)
S očkováním (2 dávky): 5 970 337 osob (29.11.2021)

Odhad smrtnosti    1.71%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    +29 / +25

Proočkovanost osob (s očkováním = 2 dávky) v ČR činí 55.79% k 29.11.2021

Umrtí bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nová úmrtí za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 4 731 440 osob (29.11.2021)
S očkováním (2 dávky): 5 970 337 osob (29.11.2021)

R  =  1.12 / 0.0

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES (protiepidemický systém)   81 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

od do verze změna 4. ukazatele
1.3.2020 5.1.2021 PES 1.0 průměrná pozitivita testů za 7 dní
6.1.2021 17.10.2021 PES 2.0 podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní
18.10.2021 současnost PES 1.5 průměrná pozitivita testů za 7 dní s diagnostickou a epidemiologicku indikací (úprava CoVdata)

Nakaženo v čase     1,19

7d / 100k  =  1,229.93 / +29.00

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.


Srovnání s minulostí    +16 525

Nastavit minulost  

Průměr za 7 dní    +14 886
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)

Používáme webové sušenky (cookies), bez nich by to opravdu nešlo. Využíváním stránek s použitím cookies souhlasíte.