Pá 20.5.
 
Čt 19.5.
 
St 18.5.
 
Út 17.5.
 
Po 16.5.

Nakaženo

3917300
-
20.5.
-
19.5.
356
18.5.
487
17.5.
516
16.5.

Reinfekce

263822
-
20.5.
-
19.5.
66
18.5.
104
17.5.
113
16.5.

Testy PCR

21355936
-
20.5.
-
19.5.
2673
18.5.
3590
17.5.
3338
16.5.

% z PCR

8.8664421997755
-
20.5.
-
19.5.
8.8664421997755
18.5.
10.445682451253
17.5.
9.7064110245656
16.5.

Testy AG

33520347
-
20.5.
-
19.5.
3028
18.5.
3415
17.5.
4154
16.5.

% z AG

3.9299867899604
-
20.5.
-
19.5.
3.9299867899604
18.5.
3.2796486090776
17.5.
4.6220510351468
16.5.

 

 
 
Pá 20.5.
 
Čt 19.5.
 
St 18.5.
 
Út 17.5.
 
Po 16.5.

R

0.71869736103313
-
20.5.
-
19.5.
0.71869736103313
18.5.
0.71917631917632
17.5.
0.71149371800838
16.5.

7d   /  100k

23.92126092704
-
20.5.
-
19.5.
23.92126092704
18.5.
26.107813683653
17.5.
28.574693716754
16.5.

Úmrtí

40260
-
20.5.
-
19.5.
1
18.5.
2
17.5.
0
16.5.

Nemocnice

190
-
20.5.
-
19.5.
190
18.5.
200
17.5.
220
16.5.

JIP

17
-
20.5.
-
19.5.
17
18.5.
20
17.5.
22
16.5.

Očkování

17610772
-
20.5.
-
19.5.
2416
18.5.
1647
17.5.
1526
16.5.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 v Česku

aktualizováno 19.5.2022 06:22:23      data k 18.5.2022

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Počet obyvatel

k 31.12.2020
Celkem 10701777
Celkem 65+ 2158322

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo    3 917 300 / +356

Nakaženo reinfekce    17,25%

Nesedí součet nově nakažených bez a s očkovaním včetně reinfekcí s počtem nově nakažených za daný den. Reinfekce se asi nezapočítavájí do nově nakažených. Kontaktován ÚZIS...

Vyjádření z ÚZIS (18.11.2021):
"Opakované infekce (reinfekce) se podle sdělení kolegů do počtu nových nákaz v daném dni nezapočítávají. K reinfekcím bude v nejbližších dnech vydán samostatný report, který bude zveřejněn na našich webech."

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022

Nakaženo bez / s očkováním    +95 / +261

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022

Nakaženo bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 829 810 osob (18.5.2022)
Dokončené očkování: 6 871 967 osob (18.5.2022)

Nakaženo 65+ bez / s očkováním    +10 / +81

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) starších 65 let činí 86.36% k 18.5.2022

Nakaženo 65+ bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově nakažení starších 65 let za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 294 470 osob (18.5.2022)
Dokončené očkování: 1 863 852 osob (18.5.2022)

Testy PCR    21 355 936 / +2 673

Nakaženo % z testů PCR () a nakaženo % z testů PCR (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

Testy AG (antigenní)    33 520 347 / +3 028


Testy diagnostické    12,87%

Diagnostické testy = pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR)

Testy epidemiologické    4,50%

Epidemiologické testy = testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů

Testy preventivní    1,33%

Preventivní testy = testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb)

Testy ostatní    7,94%

Ostatní testy = testy nezařazené do diagnostické, epidemiologické ani preventivní indikace

Očkování a dávky    6 960 595 / 6 461 544

Očkování a vakcíny    17 610 772 / +2 416

Hospitalizovaní aktuálně    190 / -10

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu s Covid-19. Vážný stav () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO).

Hospitalizovaní reinfekce    9,99%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022


Hospitalizováno    203 276 / +21

Hospitalizováno bez / s očkováním    +6 / +15

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022

Hospitalizováno bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nově hospitalizováno za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 829 810 osob (18.5.2022)
Dokončené očkování: 6 871 967 osob (18.5.2022)

JIP    17 / -3

Počet lidí ležící s Covid-19 v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) () včetně počtu lidí na kyslíku (), vysokoprůtokové nosní oxygenoterapii (HFNO) (), umělé plicní ventilaci (UPV) () a mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) () + další údaje o stavu pacientů.

JIP reinfekce    7,86%

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022

JIP bez / s očkováním    0 / +1

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022

JIP bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Noví na JIP za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 829 810 osob (18.5.2022)
Dokončené očkování: 6 871 967 osob (18.5.2022)

Odhad smrtnosti    1.03%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

Úmrtí bez / s očkováním    +1 / 0

Proočkovanost osob (s dokončeným očkováním) v ČR činí 64.21% k 18.5.2022

Umrtí bez / s očkováním      za 7 dní / 100 tis.

Nová úmrtí za 7 dní na 100 tisíc obyvatel podle počtu očkovaných a neočkovaných k danému datu.

Bez očkování: 3 829 810 osob (18.5.2022)
Dokončené očkování: 6 871 967 osob (18.5.2022)

R  =  0.72 / 0.0

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

PES (protiepidemický systém)   21 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní () [PES 1.0] nebo podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní () [PES 2.0].

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

od do verze změna 4. ukazatele
1.3.2020 5.1.2021 PES 1.0 průměrná pozitivita testů za 7 dní
6.1.2021 17.10.2021 PES 2.0 podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní
18.10.2021 současnost PES 1.5 průměrná pozitivita testů za 7 dní s diagnostickou a epidemiologicku indikací (úprava CoVdata)

Nakaženo v čase     0,60

7d / 100k  =  23.92 / -2.19

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel () lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.


Srovnání s minulostí    -149

Nastavit minulost  

Nastavit budoucnost  

Průměr za 7 dní    -137
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)