PES

57 bodů
57
30.11.
57
29.11.
57
28.11.
57
27.11.
57
26.11.

R

0.8
-
30.11.
0.8
29.11.
0.8
28.11.
0.8
27.11.
0.8
26.11.

Testy

3058381
-
30.11.
-
29.11.
11685
28.11.
23170
27.11.
20451
26.11.

Nakaženo

519723
-
30.11.
1074
29.11.
2667
28.11.
4459
27.11.
4049
26.11.

% z testů

22.824133504493
-
30.11.
-
29.11.
22.824133504493
28.11.
19.334836527621
27.11.
20.063425994748
26.11.

Aktivní

67179
-
30.11.
848
29.11.
2325
28.11.
3863
27.11.
3190
26.11.

Úmrtí

8138
-
30.11.
48
29.11.
78
28.11.
106
27.11.
116
26.11.

Nemocnice

4565
-
30.11.
-
29.11.
-522
28.11.
39
27.11.
-162
26.11.

JIP

689
-
30.11.
-
29.11.
-80
28.11.
26
27.11.
-14
26.11.

7d / 100t

256.3975724941
-
30.11.
256.3975724941
29.11.
260.46529721181
28.11.
265.36526905568
27.11.
277.97989122624
26.11.

Covid-19 v Česku

aktualizováno 30.11.2020 17:43:37      data k 30.11.2020 01:33:00

zdroj dat: otevřené datové sady COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Grafy za posledních  

Nakaženo    519 723 / +1 074

Testy    3 058 381 / +11 685

Nakaženo % z testů () a nakaženo % z testů (průměr 7 dní) () je očištěno o opakované testy u stejné osoby.

R  =  0.8 / 0.0

Číslo R () je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Hospitalizováno    4 565 / 689

Počet lidí ležící v nemocnici a počet lidí ve vážném stavu (viz. intenzivní péče). Intenzivní péče () zahrnuje osoby v težkém stavu a/nebo na umělé plicní ventilaci (UPV) popřípadě na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO)

Odhad smrtnosti    1.91%

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených () nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených (). Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní () a o 14 dní () lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek ().

7d / 100t  =  256.40 / -4.07

The Path to Zero je metodika Harvardské univerzity určená pro rozlišení regionů podle vývoje nákazy COVID-19. Pro Českou republiku se hodí její první část, kdy se berou v úvahu počty nakažených. Vypočtením kumulativní incidence 7 dní na 100 000 obyvatel nebo-li počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel lze získat přehled o šíření nemoci v regionech i v celém Česku.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko šíření nákazy. Hodnota 25 pak označuje hranici "zdravého" šíření nákazy ve společnosti.

PES (protiepidemický systém)   57 bodů

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0100. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů

Počet bodů získán ze 4 ukazatelů - 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel (), 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny (), zjednodušený výpočet reprodukčního čísla () a průměrná pozitivita testů za 7 dní ().

Seznam opaření podle skóre protiepidemického systému naleznete v PES matici opatření MZČR.

Nakaženo v čase    +27 419 / +59 567

Nakaženo dle věku    507 179 z 519 723

Nakaženo dle věku     ženy vs muži

Vyléčeno dle věku    415 897 z 444 406

Vyléčeno dle věku     ženy vs muži

Úmrtí dle věku    7 353 z 8 138

Úmrtí a smrtnost dle věku     ženy vs muži

Výpočet první smrtnosti () je realizován pouhým podělením počtu umrtí počtem nakažených v dané věkové kategorii a výpočet druhé smrtnosti () je získán podělením počtu umrtí počtem vyléčených v dané věkové kategorii.

Aktivní případy dle věku     ženy vs muži


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)