Pá 16.4.
 
Čt 15.4.
 
St 14.4.
 
Út 13.4.
 
Po 12.4.

PES

62
-
16.4.
62
15.4.
65
14.4.
65
13.4.
62
12.4.

Nakaženo

1597103
-
16.4.
3238
15.4.
3710
14.4.
5052
13.4.
3869
12.4.

Testy PCR

6507078
-
16.4.
-
15.4.
19791
14.4.
24010
13.4.
21482
12.4.

% z PCR

15.795058359861
-
16.4.
-
15.4.
15.795058359861
14.4.
18.527466937945
13.4.
14.555102814366
12.4.

Testy AG

8595028
-
16.4.
-
15.4.
144397
14.4.
174285
13.4.
207284
12.4.

% z AG

0.39543757834304
-
16.4.
-
15.4.
0.39543757834304
14.4.
0.38959176062197
13.4.
0.38546149244515
12.4.

 

 
 
Pá 16.4.
 
Čt 15.4.
 
St 14.4.
 
Út 13.4.
 
Po 12.4.

R

0.84438549955791
-
16.4.
0.84438549955791
15.4.
0.91806878962842
14.4.
1.0736853693442
13.4.
1.0557170199192
12.4.

Aktivní

82863
-
16.4.
2963
15.4.
3330
14.4.
4651
13.4.
3437
12.4.

Úmrtí

28317
-
16.4.
38
15.4.
80
14.4.
82
13.4.
78
12.4.

Nemocnice

4888
-
16.4.
-
15.4.
-386
14.4.
-280
13.4.
282
12.4.

JIP

1131
-
16.4.
-
15.4.
-52
14.4.
-19
13.4.
-18
12.4.

Očkování

2278965
-
16.4.
-
15.4.
60430
14.4.
58317
13.4.
60305
12.4.
zobrazit údaje 28 dní zpětně

Covid-19 v Česku dle věku

aktualizováno 16.4.2021 01:08:14      data k 14.4.2021

zdroj dat: otevřené datové sady COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zobrazit data a grafy za posledních  

Očkování dle věku a dávky  1 482 502 / 796 463

1. dávka dle věku    1 482 502 / +34 908

2. dávka dle věku    796 463 / +25 522

Aktivní případy dle věku     ženy vs muži

Nakaženo dle věku    1 573 563 z 1 597 103

Nakaženo dle věku     ženy vs muži


Vyléčeno dle věku    1 480 309 z 1 485 923

Vyléčeno dle věku     ženy vs muži

Úmrtí dle věku    28 012 z 28 317

Úmrtí a smrtnost dle věku     ženy vs muži

Výpočet smrtnosti žen () a smrtnosti mužů () je získán poměrem počtu umrtí ku počtu vyléčených v dané věkové kategorii.

Hospitalizováno dle věku    126 575 / 126 611

Datum uvádí první den hospitalizace. Jedná se o data z poměrně rozsáhlé datové sady MZČR, která uvádí velmi podrobné informace o každém pacientovi. Vyplnění a aktualizaci údajů má pravděpodobně na starosti personál v každé nemocnici, a proto zaleží jak rychle a kdy dávají data do systému. Tím se jsou některé záznamy doplňovány zpětně a jiné v daný okamžik.

Hospitalizováno dle věku     ženy vs muži

Pravděpodobnost hospitalizace u žen () a hospitalizace mužů () je vypočítána podělením počtu hospitalizovaných součtem počtu úmrtí a vylečených dané věkové kategorie.


Bez příznaků dle věku    6 290 = 4,97%

Proč jsou v nemocnicích bezpříznakoví pacienti?
Jedná se nejčastěji o dvě skupiny lidí. První skupina je tzv. náhodné zjištění, tedy lidé, kteří jsou přijati kvůli něčemu jinému. V této době, kdy je zakázána elektivní operativa, se jedná například o úrazy. Tito lidé bývají velmi často bezpříznakoví a pozitivta je zjištěna až v nemocnici. Druhá skupina jsou dlouhodobější hospitalizace, např. onkologičtí pacienti, kteří se nakazí v průběhu hospitalizace..

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav bez příznaků.

Bez příznaků dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení osob daného pohlaví bez příznaků v celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Lehký stav dle věku    25 735 = 20,33%

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav lehký.

Lehký stav dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví v lehkém stavu z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Středně vážný dle věku    66 902 = 52,86%

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav středně vážný.

Středně vážný dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví ve středně těžkém stavu z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Težký stav dle věku    27 648 = 21,84%

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav težký.

Težký stav dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví v těžkém stavu z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.


JIP dle věku    25 095 = 19,83%

Datum uvádí den zahájení pobytu na jednotce intezivní péče (JIP). Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou na jednotce intenzivní péče.

JIP dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na jednotce intenzivní péče (JIP) z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Kyslík dle věku    81 689 = 64,54%

Datum uvádí den zahájení podání kyslíku. Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou připojeny na kyslík.

Kyslík dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na kyslíku z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

UPV dle věku    11 502 = 9,09%

Datum uvádí den zahájení umělé plicní ventilace (UPV). Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou připojeny na umělé plicní vetilaci.

UPV dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na umělé plicní ventilaci (UPV) z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

ECMO dle věku    394 = 0,31%

Datum uvádí den zahájení mimotělní membránové oxygenaci (ECMO). Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou připojeny na mimotělní membránové oxygenaci.

ECMO dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)