Út 26.10.
 
Po 25.10.
 
Ne 24.10.
 
So 23.10.
 
Pá 22.10.

PES

59
-
26.10.
59
25.10.
59
24.10.
56
23.10.
61
22.10.

Nakaženo

1735552
-
26.10.
4262
25.10.
1835
24.10.
2757
23.10.
4230
22.10.

Testy PCR

11429015
-
26.10.
35810
25.10.
17016
24.10.
29697
23.10.
45168
22.10.

% z PCR

9.3940240156381
-
26.10.
9.3940240156381
25.10.
8.9915373765867
24.10.
8.1186651850355
23.10.
7.8927559334042
22.10.

Testy AG

28604533
-
26.10.
54408
25.10.
27403
24.10.
34676
23.10.
90689
22.10.

% z AG

1.6504925746214
-
26.10.
1.6504925746214
25.10.
1.1130168229756
24.10.
0.99780828238551
23.10.
0.73327525940301
22.10.

 

 
 
Út 26.10.
 
Po 25.10.
 
Ne 24.10.
 
So 23.10.
 
Pá 22.10.

R

1.62314084212
-
26.10.
1.62314084212
25.10.
1.7146500876773
24.10.
1.8944105126781
23.10.
1.9619503066847
22.10.

7d   /  100k

217.36611738668
-
26.10.
217.36611738668
25.10.
201.16067615497
24.10.
191.42619010638
23.10.
176.47379510955
22.10.

Úmrtí

30648
-
26.10.
7
25.10.
17
24.10.
11
23.10.
11
22.10.

Nemocnice

1055
-
26.10.
102
25.10.
56
24.10.
7
23.10.
75
22.10.

JIP

158
-
26.10.
6
25.10.
8
24.10.
0
23.10.
9
22.10.

Očkování

12107953
-
26.10.
29072
25.10.
5180
24.10.
7586
23.10.
31786
22.10.
zobrazit údaje 28 dní zpětně

Covid-19 v Česku dle věku

aktualizováno 26.10.2021 21:02:28      data k 25.10.2021

zdroj dat: otevřené datové sady COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo za 7 dní     ženy vs muži

Nakaženo za 14 dní     ženy vs muži

Nakaženo za 28 dní     ženy vs muži


Nakaženo dle věku    1 714 174 z 1 735 552

Nakaženo dle věku     ženy vs muži

Očkování dle věku a dávky  6 174 643 / 5 798 666

První dávka dle věku    6 174 643 / +8 868

Druhá dávka dle věku    5 798 666 / +2 435

Posilující dávka dle věku    134 644 / +17 769


První dávka dle věku     ženy vs muži

Druhá dávka dle věku     ženy vs muži

Posilující dávka dle věku     ženy vs muži

Vyléčeno dle věku    1 664 418 z 1 669 501

Vyléčeno dle věku     ženy vs muži

Úmrtí dle věku    30 563 z 30 648

Úmrtí a smrtnost dle věku     ženy vs muži

Výpočet smrtnosti žen () a smrtnosti mužů () je získán poměrem počtu umrtí ku počtu vyléčených v dané věkové kategorii.

Hospitalizováno dle věku    138 180 / 138 221

Datum uvádí první den hospitalizace. Jedná se o data z poměrně rozsáhlé datové sady MZČR, která uvádí velmi podrobné informace o každém pacientovi. Vyplnění a aktualizaci údajů má pravděpodobně na starosti personál v každé nemocnici, a proto zaleží jak rychle a kdy dávají data do systému. Tím se jsou některé záznamy doplňovány zpětně a jiné v daný okamžik.

Hospitalizováno dle věku     ženy vs muži

Pravděpodobnost hospitalizace u žen () a hospitalizace mužů () je vypočítána podělením počtu hospitalizovaných součtem počtu úmrtí a vylečených dané věkové kategorie.


Bez příznaků dle věku    6 837 = 4,95%

Proč jsou v nemocnicích bezpříznakoví pacienti?
Jedná se nejčastěji o dvě skupiny lidí. První skupina je tzv. náhodné zjištění, tedy lidé, kteří jsou přijati kvůli něčemu jinému. V této době, kdy je zakázána elektivní operativa, se jedná například o úrazy. Tito lidé bývají velmi často bezpříznakoví a pozitivta je zjištěna až v nemocnici. Druhá skupina jsou dlouhodobější hospitalizace, např. onkologičtí pacienti, kteří se nakazí v průběhu hospitalizace..

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav bez příznaků.

Bez příznaků dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení osob daného pohlaví bez příznaků v celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Lehký stav dle věku    28 515 = 20,64%

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav lehký.

Lehký stav dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví v lehkém stavu z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Středně vážný dle věku    72 956 = 52,80%

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav středně vážný.

Středně vážný dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví ve středně těžkém stavu z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

Težký stav dle věku    29 872 = 21,62%

Datum uvádí první den hospitalizace. Zahrnuty pouze osoby, které mají v průběhu hospitalizace uvedeno jako nejtežší stav težký.

Težký stav dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví v těžkém stavu z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

JIP dle věku    27 515 = 19,91%

Datum uvádí den zahájení pobytu na jednotce intezivní péče (JIP). Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou na jednotce intenzivní péče.

JIP dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na jednotce intenzivní péče (JIP) z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.


Kyslík dle věku    88 685 = 64,18%

Datum uvádí den zahájení podání kyslíku. Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou připojeny na kyslík.

Kyslík dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na kyslíku z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

UPV dle věku    12 552 = 9,08%

Datum uvádí den zahájení umělé plicní ventilace (UPV). Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou připojeny na umělé plicní vetilaci.

UPV dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na umělé plicní ventilaci (UPV) z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.

ECMO dle věku    466 = 0,34%

Datum uvádí den zahájení mimotělní membránové oxygenaci (ECMO). Zahrnuty pouze osoby, které byly nebo stálé jsou připojeny na mimotělní membránové oxygenaci.

ECMO dle věku     ženy vs muži

Podíl žen () a podíl mužů () popisuje procentuální zastoupení daného pohlaví na mimotělní membránové oxygenaci (ECMO) z celkovém počtu hospitalizovaných žen nebo mužů.
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)